Fasole

TEHNOLOGIA FASOLEI DE GRĂDINĂ ÎN OGOR PROPRIU PE SOLURILE NISIPOASE SOIURI CULTIVARE (SOIURI ŞI HIBRIZI) FOLOSITETC

Pe solurile nisipoase se cultivă cu bune rezultate cultivarele Aura, Maxidor,Tilla şi Valja.
Soiul Aura prezintă plante cu o înălţime medie de 35,6 cm, păstăi late de culoare galbenă şi asigură în funcţie de condiţiile anuale 7,5 – 11,5 t/ha.
Maxidor – soi de provenienţă olandeză, prezintă plante cu o înălţime medie de 23 cm, păstăi cilindrice de culoare galbenă cu o lungime medie de 13,6 cm şi asigură producţii cuprinse între 9,6 – 13,9 t/ha.
Soiul Tilla are o talie a plantelor de 23,4 cm, păstăi cu o lungime medie de 12,3 cm, de culoare verde şi asigură producţii de 9,5 – 10 t/ha.
Soiul Valja se caracterizează prin plante cu creştere determinată (36,4 cm), cu păstăi de 11,6 cm, cilindrice, de culoare verde şi asigură producţii medii de 8,5 – 11,9 t/ha.

Alegerea terenului TC “Alegerea terenului “

Fasolea de grădină se va cultiva pe terenuri plane, nivelate, neinfestate de boli şi dăunători, curate de buruieni, cu un conţinut de humus mai mare de 0,7% şi o reacţie a solului apropiată de neutru (pH 6,5 – 7,5).
Pentru cultura în ogor cele mai bune premergătoare sunt: tomatele, ardeiul, vărzoasele, rădăcinoasele, care lasă terenul curat de buruieni şi au primit cantităţi mari de îngrăşăminte organice şi chimice, lăsând în sol concentraţii mari de azot şi potasiu. Nu se recomandă ca premergătoare mazărea, fasolea şi alte leguminoase.

Pregătirea terenuluiTC “Pregătirea terenului”

Lucrări executate toamna. Nivelarea de exploatare vizează asigurarea unei pante continui, astfel încât să se asigure uniformitatea culturii, executarea în bune condiţii a lucrărilor mecanice şi evitarea băltirii apei. Lucrarea se execută cu U 650 – MMS 3,2.
Protejarea culturilor contra deflaţiei eoliene este o măsură obligatorie. Aceasta se poate realiza prin amplasarea culturii de fasole pe terenuri protejate natural cum este cazul culturilor din intravilan sau prin construirea de garduri de protecţie, atunci când suprafaţa cultivată este mică.
În cazul unor suprafeţe mari protejarea antideflaţională se face prin înfiinţarea unor benzi din secară cu lăţimea de 1,4 – 3,5 m, spaţiul cultivat dintre ele fiind de 11,2 – 21 m, în funcţie de gradul de solificare al nisipului. Benzile din secară se amplasează paralele cu perdelele forestiere, perpendicular pe direcţia vântului dominant.
Lucrări executate primăvara. Arătura la adâncimea de 25 – 30 cm cu PP 3 -30 sau P2V. La pregătirea terenului pentru semănat se administrează 50 kg/ha N sa., 100 kg/ha P2O5 s.a. şi 100 kg/ha K2O sa. cu MA- 3,2 iar încorporarea îngrăşămintelor se face cu U – 650 + GD- 3,2.
Pentru combaterea buruienilor se poate erbicida cu Treflan 24 EC- 4 l/ha, Balan 18EC-6 l/ha care se aplică ppi, sau cu Dual 500- 4 l/ha, Stomp 330 EC -4 l/ha şi Lasso - 4 l/ha, care se aplică preemergent. Lucrarea de erbicidare se poate face cu L – 445 + EEP - 600 sau U – 650 + MET- 1200.

Înfiinţarea culturiiTC “Înfiinţarea culturii”

Semănatul se va face când în sol la adâncimea de 10 cm se stabilizează temperatura de 100C cu tendinţe de creştere. Calendaristic, în zona solurilor nisipoase, condiţiile optime de însămânţare sunt întrunite în funcţie de condiţiile climatice anuale, în perioada 10.IV – 1.V.
Pentru semănat se foloseşte semănătoarea SPC-8, SUP-29 sau AM-9 în agregat cu tractorul U- 650. Se seamănă în rânduri echidistante la 40 cm între rânduri, la 6 cm adâncime, asigurându-se o densitate de 500000 pl/ha, cu o cantitate de 80 – 150 kg sămânţă/ha, în funcţie de soi, facultatea germinativă a seminţelor şi greutatea a 1000 de seminţe. Adâncimea de semănat este în medie de 6 cm.
Pentru prevenirea atacului agenţilor patogeni transmisibili prin sol şi seminţe (Sclerotinia sclerotioru şi Xanthomonas sp.) şi a muştei plantulelor seminţele se vor trata înainte de semănat cu unul dintre fungicidele Tiramet 60 PTS – 0,4 kg/100 kg sau Tiramet 600 SC – 0,3 l/100 kg, la care se va asocia unul din insecticidele Furadan 35 ST, Carbodan 35 ST sau Promet 400 CS – 2,5 – 2,8 l/100 kg.

Lucrări de întreţinereTC “Lucrări de întreţinere”

După sortare, plantarea arpagicului se face manual sau mecanic cu MPB – 6 sau MPB – 12. Lucrarea se execută în prima decadă a lunii martie, după una din următoarele scheme prezentate în figurile 1 şi 2.

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERETC “6. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE”

Combaterea agenţilor patogeni şi dăunători. În condiţiile solurilor nisipoase fasolea de grădină este atacată frecvent de : agenţii patogeni; Xanthomonas sp. şi Pseudomonas phaseolicola (arsurile bacteriene ale fasolei), Colletotrichum lindemuthianum (antracnoza fasolei); şi dăunătorii: Laspeyresia sp. (moliile păstăilor), Aphis sp. (păduchii de frunze) Tetranychus urticae (păianjenul roşu comun) şi Polyphagotarsonemus latus (păianjenul lat).
În perioada de vegetaţie se vor efectua 1 – 2 tratamente pentru combaterea simultană a agenţilor patogeni şi a dăunătorilor:
 • tratamentul I în fenofaza de 1-2 frunze normal dezvoltate, cu produsele: Dithane M 45 WP 2,0 kg/ha (0,2%) + Topsin M 70 WP, (Benlate 50 WP) – 1 kg/ha (0,1%).
 • al doilea tratament înaintea înfloririi cu produsele Champion 50 WP 2,5 kg/ha (0,25 ) + Topsin M 70 WP, (Benlate 50 WP) – 1 kg/ha (0,1%) + Polytrin 200 EC – 0,15 l/ha (0,015%).
 • În cazul apariţiei păianjenului roşu (Tetranychus urticae) se vor efectua 1-2 tratamente cu Neoron 500 EC 0,8 l/ha (0,08%), Nissorun 5 EC – 0,6 kg/ha (0,06%).
  Combaterea buruienilor. Pe parcursul perioadei de vegetaţie, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se poate erbicida cu Basagran 2 l/ha, Flex 250 1 l/ha sau Galaxy 2 l/ha. Combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene se face cu unul din erbicidele: Fusilade S 2 l/ha, Gallant Super 2,0 l/ha, Targa S 2 l/ha, Agil 100 EC 1,5 l/ha.
  Erbicidarea se va face cu EEP- 600 + L- 445. Pentru combaterea buruienilor necontrolate de erbicid şi afînarea solului, cultura se prăşeşte de 2 ori.
  Prima praşilă se execută manual la două săptămâni după răsărit, iar ultima în perioada înflorit-legarea păstăilor. Concomitent cu aceasta se va face fertilizarea fazială cu N 50 ataşând la cultivator dispozitivele de aplicat îngrăşăminte chimice.
  Irigarea. Pe solurile nisipoase irigarea se execută prin aspersiune. Se aplică 4 – 5 udări cu norme medii de 300 m3/ha. Prin irigare se urmăreşte menţinerea umidităţii solului la plafonul de 75% din iua pe adâncimea de 50 cm.

  Recoltarea

  Lucrarea de recoltat se poate executa manual pe suprafeţe mici sau mecanizat, pe suprafeţe mari în sistem industrial. Recoltarea mecanizată se face când 70 – 80% din păstăi au atins optimul maturităţii de consum, corespunzător păstăilor de calitatea I. Prin respectarea verigilor tehnologice se poate obţine o producţie de 10-12 t/ha păstăi.

  Colectivul de elaborare,

  Dr. ing. Ifrim Aurelia

  Dr. ing. Toma Vasile

  Dr. Ing. Şarpe Doina

  Dr. Ing. Marinică Gheorghe