Castraveti

TEHNOLOGIA CULTIVĂRII CASTRAVEŢILOR PE SOLURILE NISIPOASE CULTIVARE (SOIURI ŞI hibrizi) FOLOSITETC “1. SOIURI CULTIVATE”

Pe solurile nisipoase se vor cultiva cultivarele Cornişon, Levina F1, Crispina F1, Ajax F1, Serena F1.
Cornişon, soi timpuriu, planta cu vrejul scurt, ramificat, cu frunze mici. Fructul scurt (9 – 12 cm lungime), culoare verde mai intens spre bază. Producţia destinată în special pentru industrializare.
Levina F1, hibrid semitimpuriu, fructul scurt de culoare verde albicios, destinat consumului proaspăt şi pentru industrializare.
Crispina F1, hibrid extratimpuriu şi foarte productiv. Planta este viguroasă, cu durată lungă de viaţă, fructifică sub formă de rozetă (3 – 4 fructe/ nod). Fructele sunt uniform colorate, cilindrice, cu o bună fermitate, nu formează nişă internă. Ajax F1, hibrid cu o bună rezistenţă la condiţii de temperaturi şi umiditate atmosferică ridicată. Fructe uniforme, culoarea verde sau verde închis, cilindrice, având raportul lungime/ diametru 3,1 :1. Serena F1, hibrid timpuriu, foarte productiv. Planta viguroasă, ramifică în rozetă. Fructele sunt de culoare verde închis, cilindrice, drepte, cu pulpa fermă, fără nişă internă.

ALEGEREA TERENULUITC “2. ALEGEREA TERENULUI”

Pentru cultura castraveţilor sunt indicate terenurile plane sau uşor înclinate cu panta 1 – 3%, neinfestate de boli şi dăunători, cu grad redus de îmburuienare, care conţin peste 1,0% humus.

PLANTE PREMERGĂTOARETC “3. PLANTE PREMERGĂTOARE”

Castraveţii se pot cultiva după varză, cartof, mazăre, ceapă şi fasole. În cadrul asolamentelor cu lucernă se vor cultiva în primul an după desţelenirea acesteia. Castraveţii nu vor reveni pe acelaşi teren sau după alte cucurbitacee, decât după cel puţin 3 ani.

PREGĂTIREA TERENULUITC “4. PREGĂTIREA TERENULUI”

Lucrări executate toamna. Desfiinţarea culturii premergătoare şi afânarea solului, în vederea nivelării, se fac prin discuire cu GD – 3,2 + U – 650, după care se execută nivelarea cu NT – 3,2 + U – 650. Pentru combaterea deflaţiei eoliene este necesară protejarea culturilor prin înfiinţarea benzilor de secară. Lăţimea benzilor de secară este egală cu lăţimea de lucru a semănătorii pentru cereale păioase, iar lăţimea spaţiului cultivat între 2 benzi este 16,8 sau 18 m (12 brazde cu lăţimea la coronament de 94 cm respectiv 104 cm). Terenul pentru secară se pregăteşte prin 2 treceri cu GD – 3,2 + U – 650. Secara se seamănă în luna septembrie.
Lucrări executate primăvara.
 • fertilizarea organică cu 30 t/ha gunoi de grajd se execută cu MIG – 5 + U 650;
 • arătura adâncă la 28 – 30 cm cu P2V în agregat cu U - 650;
 • fertilizarea cu îngrăşăminte chimice la înfiinţarea culturii se face la nivelul de N75, P2O5 100, K2O 100 cu MA – 3,5 + U - 650;
 • discuit pentru încorporarea îngrăşămintelor cu GD - 3,2 + U – 650;
 • Erbicidarea cu Balan 6 l/ha. Se administrează 450 l soluţie/ha cu 8 – 10 zile înainte de semănat cu EEP – 600 + L – 445.
 • Erbicidul se încorporează în cel mult 20 minute de la aplicare prin discuire cu GD – 3,2 + U – 650
 • Se mai pot folosi înainte de semănat fără încorporare erbicidele: Dual 500 EC – 3 l/ha, Stomp 330 EC – 4 l/ha, Dacthal 700 WP – 6 kg/ha;
 • modelarea terenului în brazde înălţate cu lăţimea la coronament de 94 cm sau 104 cm în funcţie de maşina folosită MMS – 2,8 sau AMFS – 4,5.
 • ÎNFIINŢAREA CULTURIITC “5. ÎNFIINŢAREA CULTURII”

  Cultura se înfiinţează prin semănatul direct în câmp sau prin plantarea de răsad în vârstă de 30 – 35 zile.
  La semănatul direct în câmp se foloseşte semănătoarea SPC – 6 + U – 650 sau AM – 9 + U – 650. Semănatul, respectiv plantatul în câmp se face când în sol, la adâncimea de semănat, temperatura se stabilizează la 14 – 15°C (20 – 25 aprilie). Pentru semănat se folosesc 4 – 5 kg/ha sămânţă. Adâncimea de semănat este de 3 – 4 cm.
  Înainte de semănat sămânţa se tratează cu Captadin 5 g pentru 1 kg de sămânţă sau cu Previcur 607 PS – 20 ml/kg se sămânţă. În funcţie de modelare se folosesc următoarele scheme:
 • distanţa între rânduri 70 cm;
 • distanţa între plante/rând 15 cm;
 • desimea culturii 95238 pl/ha.
 • fig1
 • distanţa între rânduri 80 cm;
 • distanţa între plante/rând 15 cm;
 • desimea culturii 83333 pl/ha.
 • fig1
  Când cultura se înfiinţează prin plantarea de răsad se pot planta 2 plante/cuib la distanţa de 30 cm.

  LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERETC “6. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE”

 • în cazul când nisipul nu are umiditate pentru a asigura răsărirea plantelor, se aplică o udare de răsărire (150 – 200 m3/ha);
 • rărirea plantelor semănate direct în câmp la distanţele prevăzute în schema de înfiinţare se face la 10 – 15 zile de la răsărire;
 • prăşitul manual se face de 1 – 2 ori;
 • prăşitul mecanic se face de 3 ori cu CL 2,8 sau CL – 4,5 + L - 445;
 • ciupitul plantelor se execută manual prin ruperea vârfului plantelor, când acestea au 5 – 6 frunze adevărate;
 • tratamentul cu Ethrel 500 ppm, 600 l soluţie/ha, când plantele au 5 – 6 frunze şi se repetă la 7 zile;
 • irigarea se face prin aspersiune. Se urmăreşte asigurarea în sol a unei umidităţi de 70% din i.u.a. pe adâncimea de 50 cm. Se aplică 8 – 10 udări cu norme medii de udare de 300 m3/ha.
 • Pe suprafeţe reduse, când conţinutul în argilă al nisipului este peste 6%, irigarea se poate face şi prin brazde cu condiţia ca lungimea brazdei să nu depăşească 50 m. În general se aplică 8 – 10 udări cu norme de udare de 500 m3/ha;
 • fertilizarea fazială cu N75 se execută la ultima praşilă mecanică, înainte ca plantele să ocupe intervalul dintre rânduri. Se foloseşte cultivatorul CL – 2,8 sau CL - 4,5 echipate cu dispozitiv de aplicat îngrăşăminte chimice;
 • pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se erbicidează cu Fusilade 2 l/ha sau Gallant 2 l/ha când buruienile sunt turgescente şi au 5 – 6 cm, folosind EEP – 600 + L – 445.
 • COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILORTC “7. COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR”

  Pentru combaterea manei (Pseudoperonospora cubensis) se fac tratamente cu Ripost M în concentraţie de 0,25% sau Previcur 607 SP 0,15% în amestec cu unul din produsele: Dithane M45 0,2%, Acrobat MZ 0,2%, Curzate Manox 0,25%, Bravo 500 0,3%, Folpan 80 – 0,2% la interval de 7 – 10 zile. La semnalarea atacului de pătarea unghiulară (Pseudomonas lacrymans) se fac tratamente cu Dithane M45 0,2%, Vondozeb 0,2%, Turdacupral 0,5%. Pentru combaterea făinării (Spherotheca fuliginea) se pot folosi produsele: Morestan 0,4%, Kumulus DF 0,03%, Systhane 12 EC 0.015%, Afugan 0,015%. Pentru a prevenii atacul de Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum şi de Verticillium dahliae se recomandă tratamente cu Benlate, Topsin M, Metoben sau Bavistin. Primul tratament se face la 10 zile după plantare folosindu-se concentraţia de 0,05%, iar următoarele 2 – 3 (0,1%) la interval de 25 – 30 zile. În general se fac 5 – 6 tratamente în perioada de vegetaţie. La semnalarea afidelor se fac tratamente cu Actelic 50 EC – 0,1%, Hostaquik 50 EC – 0,05%, Mospilan 20 SP – 0,0125%.

  RECOLTAREATC “8. RECOLTAREA”

  Se face manual, eşalonat la dimensiunile STAS şi în funcţie de cerinţele beneficiarului. Producţia: 10 – 15 t/ha.

  Colectivul de elaborare,

  Dr. ing. Ciuciuc Elena

  Dr. ing. Toma Vasile

  x Image Modal